Wikia


Communisme is een maatschappijvorm met een economisch systeem gebaseerd op dat alles wat er is van iedereen is. Gelijkheid is het belangrijkste bij het communisme en de overheid heeft veel invloed.

In de praktijk wordt met communisme vooral de ideeën van Karl Marx en Vladimir Lenin bedoeld, en de uitwerking van die ideeën in de Sovjet-Unie.

Communisme in Nederland Edit

De politieke vrijheid van communisten was tijdens en na de oorlog beperkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden tientallen Nederlandse communisten gearresteerd en naar Duitsland afgevoerd, waar ze werden geëxecuteerd. Dit heeft aan vele Nederlandse communisten het leven gekost.


Bestaande communistische partijen in NederlandEdit

  • NCPN - Nieuwe Communistische Partij
  • RSAP - Revolutionair-Socialistische Arbeidersparti
  • VCP - Verenigde Communistische Partij
  • SAP - Socialistische Alternatieve Politiek


  • CJB - Communistische Jongeren Beweging


Communistische statenEdit

  • Cuba
  • Volksrepubliek China
  • Laos
  • Noord-Korea
  • Vietnam