WikiaDe Berlijnse muur splitste sinds 13 augustus 1961 tot en met 9 november 1989 Berlijn op in twee delen, namelijk West- en Oost-Berlijn. In totaal was de muur zo’n 45,3 kilometer lang. In de nacht van 12 op 13 augustus werd begonnen aan de bouw van de Berlijnse Muur. In een paar weken tijd werd de muur gebouwd. Op zeven punten in de muur kwamen ‘checkpoints’. Deze werden zwaar bewaakt, grenswachten moesten iedereen tegen houden die over de muur probeerde te vluchten door op ze te schieten. Deze manier van bewaken gold alleen voor Oost-Berlijn. Men schat dat er zo’n tweehonderd Berlijners zijn omgekomen bij een vluchtpoging over de muur. De muur was een symbool van de Koude Oorlog en deling van Duitsland. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werden er op de Conferentie van Jalta afspraken gemaakt over Duitsland. Want na de oorlog was Duitsland van niemand meer. Duitsland werd verdeeld in 4 bezettingszones. Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kregen een deel van het land en mochten dat deel besturen. Ook de hoofdstad werd in vieren gedeeld. Op sommige plekken waren er slagbomen en wit-gele houten palen, omdat niet iedereen over de grens mocht. Als je over de grens wilde had je daar toestemming voor nodig. Alleen de mensen uit het buitenland en de boeren hadden toestemming. De muur werd erg streng bewaakt, er liepen dag en nacht bewakers rond die maakten foto’s van elke beweging en er was overal prikkeldraad. De bewakers moesten de mensen dood schieten die probeerden over de grens te komen. Op 9 november 1989 werd de muur afgebroken. Ook hield op die dag Günter Schabowski (een partijleider van de Duitse Democratische Republiek) een persconferentie. Daarin zei hij: "Maar vandaag is, voor zover ik weet een beslissing genomen... We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag." In 1991 werden de resten van de muur afgebroken en verkocht als souvenirs.