Wikia


Met gastarbeider wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar te werken. De reden voor een dit is bijna altijd de economie: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland. Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er naar de rijkere West-Europese landen veel gastarbeiders gekomen eerst, voornamelijk voor de kolenmijnen, onder meer uit Polen en de Balkanlanden. Later, in de jaren 60 en 70, werden ten dienste van de zware industrie veelal met steun van de Belgische en Nederlandse overheden mensen gehaald uit landen als Italië, Spanje, Portugal, Turkije en Marokko.HistorieEdit

Overal waar behoefte was en is aan arbeiders, werden deze, al dan niet vrijwillig, van elders gehaald. (Als dat niet op vrijwillige basis gebeurde, noemde men dat slavernij en de arbeiders slaven). Gastarbeiders heb je over de hele wereld en al heel het leven lang.