Wikia


MarshallplanEdit

In 1947 kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall, met een plan om miljarden dollars te schenken aan landen die door de 2de wereldoorlog zijn getroffen. Dit Marshallplan sloot aan bij de Trumanleer, dat ze de Europese landen wilde beschermen en helpen. Ze deden dat om vertrouwen te winnen voor het Kapitalisme van Amerika, en om het communisme te bestrijden uit Europa, ze konden dat het beste doen om de economie in de Europese landen weer op te bouwen, want rijken kiezen minder snel voor het communisme omdat ze dan alles aan de staat moeten geven. De Europeanen waren er erg blij mee en ze konden nu ook weer meer producten uit Amerika kopen en dus ook weer goed voor Amerika zelf. De Sovjet-Unie weigerede het aanbod van de hulp. De andere Oost-Europese landen moesten van Stalin ook nee zeggen. Zo zorgden de mening van Stalin aan een nog grotere tegenstelling tussen het Westen en het Oosten.
Rick Denissen T3A