Wikia


 Truman (president VS) verklaarde dat hij een aanval van het communisme altijd zou tegen gaan. Hij beloofde de landen te helpen die door het communisme 'bedreigd' zouden worden. Voortaan bestonden er twee werelden: de 'vrije wereld' en het communisme, oftewel de Eerste wereld en Tweede wereld. Het is onderdeel van de Koude Oorlog en door deze leer zijn er onder andere oorlogen geweest over de hele wereld.