Wikia


Schrijf hier de eerste paragraaf van je artikel.

Sectie kop Edit

De verenigde naties, is een groep samenwerkende landen. Ondertussen zijn het al 51 landen die er aan meedoen.

De verendigde naties is opgericht in 1945 na de tweede wereld oorlog.

Het is een organisatie die samenwerkt op het gebied van Recht, Veiligheid, Mensenrechten, Ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Sectie kop Edit

Schrijf hier het tweede sectie van je artikel. Vergeet niet een categorie toe te voegen, zodat mensen het artikel kunnen vinden.