Wikia


Het

Warschaupact was een militair bondgenootschap van communistische landen. Het voorstel kwam van van Sovjetpartijleider ,Nikita Chroesjtsjov. Het Warschaupact werd opgericht als tegenhanger van de NAVO (het militair bondgenootschap van de kapitalisten). Officieel noemde men het het Verdrag van Warschau.